Дилери и резервни делови

Услуга и информации за дилери

Сега имаме некои локации за локална инженерска услуга, ако сакатепроверете гоинформации за детали, ве молиме кликнете овде за да ги напишете вашите информации за контакт.

Што прави дилерот на електрична енергија LETON?
* Земете делови од нашата услуга на локалниот пазар
* Складирање во центар за резервни делови
* Продажба на Leton power производи
* Изградба на локална фабрика за производство
Како да станете дилер на LETON power производи?
* Проучете ги нашите производи и култура
* Пополнете ја листата со прашалници
* Поднесете ги потребните документи
* Поминете ја квалификуваната сертификација
* Посетете ги курсевите за обука
* Добијте сертификат за услугата
* Прифатете го нашиот преглед и проверете
Дознајте повеќе детали,проверете года ни ги пишете вашите информации

Резервни Делови Пронаоѓач